browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

DIM YMDDIHEURIAD WEDI EI DDERBYN !

Posted by on January 22, 2015

DIM YMDDIHEURIAD WEDI EI DDERBYN !

Mae aelodau Na Dolbebin dal yn aros am ymddiheuriad gan y Cyng Eurig Wyn. Er bod y cyfryngau yn honni fod ymddiheuriad wedi ei dderbyn nid oes neb o’r grwp wedi derbyn ymddiheuriad ganddo.

Mae’r Cyngh Eurig Wyn yn honni nad yw wedi derbyn dim cwynion gan aelodau’r cyhoedd ond gallaf eich sicrhau fod nifer ohonom wedi ei ebostio yn dilyn ei sylwadau difrifol.

Os ydym am gredu bod unrhyw sail i ymddiheuriad yma mae’n rhaid i’r ymddiheuriad hwnnw gael ei roi i’r sawl sydd wedi eu tramgwyddo – yn yr achos yma grwp Na Dolbebin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *